Home page


Mnisi benedyktyni sylwestryni są duchowymi synami Patrona Europy - Św. Benedykta, który żył ponad półtora tysiąca lat temu. Wartości, jakimi się kierował i które przekazał w swojej Regule, nie straciły jednak do dziś na aktualności. Najważniejsze z nich to:
 
  • Szukanie we wszystkim Pana Boga i Jego chwały,
  • Prymat Słowa Bożego w życiu codziennym,
  • Życie wspólnotowe, oparte na Ewangelii,
  • Szacunek dla każdego człowieka i dla dzieła Stworzenia,
  • Równowaga modlitwy i pracy – dowartościowanie kultury i piękna,
 
Klasztor sw. Wincentego, diacona i meczennika w Bassano Romano


Głównym zadaniem mnichow jest wielbienie Boga przez modlitwę liturgiczną.
W prace apostolskie i ogólnie w prace w i poza klasztorem włączają się w sposób harmonizujący ze specyficznym charakterem ich powołania, głównie przez tradycyjną benedyktyńską gościnność. Kazdy klasztor Kongregacji Benedyktynów Sylwestrynow ma swoja specyfikę i tak mamy klasztory pustelnie, jak na przykład Klasztor w Fabriano, klasztory, klasztory parafie, jak na przykład rzymska parafia parafia sylwestrynow w dzielnicy "La Rustica", pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, czy klasztory przy których rozwinęły się szkoły i uniwersytety, jak na przykład właśnie nasz klasztor w Bassano Romano pod Rzymem, jeszcze paręnaście lat temu centrum dla ponad 650 dzieci. Ten klasztor, zagospodarowany i odnowiony według nowoczesnych standardów został przystosowany właśnie dla tradycyjnej benedyktyńskiej gościnności. Przy klasztorze działa Dom Pielgrzyma pod wezwaniem Sługi Bożego Ojca Opata Hildebrandta Gregori. Tu mnisi udostępniają stancje dla pielgrzymów udających się do Rzymu, by zwiedzić skarby świętego miasta czy pokłonić się przed grobem Błogosławionego Ojca św. Jana Pawła II. Przy klasztorze działa również "klinika dusz", w której mnisi udzielają pomocy duchowej osobom cierpiącym z powodu różnorakich kryzysów, goszczą niewielkie grupy pielgrzymów, turystów i młodzieży, poszukujących ciszy i modlitewnego spotkania z Bogiem. 

Strona glowna Domu Pielgrzyma: www.monastica.info

Strona główna klasztoru w Bassano Romano